Giao sim số đẹp trong 24h trên toàn quốc

Mua So Vip, Sim Vip Vinaphone Viettel Mobi 10 So Gia Re

SỐ SIM GIÁ MẠNG Đặt sim
0903072004 2.700.000 sim so dep Mobifone 0903072004 Đặt Mua
0901062018 2.600.000 sim so dep Mobifone 0901062018 Đặt Mua
0904111977 2.100.000 sim so dep Mobifone 0904111977 Đặt Mua
0967050170 1.500.000 sim so dep Viettel 0967050170 Đặt Mua
0928101991 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0928101991 Đặt Mua
0976270570 1.700.000 sim so dep Viettel 0976270570 Đặt Mua
0908091979 2.900.000 sim so dep Mobifone 0908091979 Đặt Mua
0908031979 2.300.000 sim so dep Mobifone 0908031979 Đặt Mua
0975210875 1.100.000 sim so dep Viettel 0975210875 Đặt Mua
0930092016 2.900.000 sim so dep Mobifone 0930092016 Đặt Mua
0910101988 2.000.000 sim so dep Vinaphone 0910101988 Đặt Mua
0919031971 2.300.000 sim so dep Vinaphone 0919031971 Đặt Mua
0919041985 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0919041985 Đặt Mua
0967190672 1.900.000 sim so dep Viettel 0967190672 Đặt Mua
0928021970 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0928021970 Đặt Mua
0925011993 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0925011993 Đặt Mua
0931041978 2.400.000 sim so dep Mobifone 0931041978 Đặt Mua
0985250460 1.500.000 sim so dep Viettel 0985250460 Đặt Mua
0961021182 1.200.000 sim so dep Viettel 0961021182 Đặt Mua
0927101961 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0927101961 Đặt Mua
0934150407 1.500.000 sim so dep Mobifone 0934150407 Đặt Mua
0930031984 2.300.000 sim so dep Mobifone 0930031984 Đặt Mua
0954160577 1.600.000 sim so dep Sfone 0954160577 Đặt Mua
0927031984 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0927031984 Đặt Mua
0918041980 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0918041980 Đặt Mua
0930051982 2.500.000 sim so dep Mobifone 0930051982 Đặt Mua
0961061108 1.600.000 sim so dep Viettel 0961061108 Đặt Mua
0901081995 2.800.000 sim so dep Mobifone 0901081995 Đặt Mua
0925062016 2.600.000 sim so dep Vietnamobile 0925062016 Đặt Mua
0923271178 1.700.000 sim so dep Vietnamobile 0923271178 Đặt Mua
0914071999 2.700.000 sim so dep Vinaphone 0914071999 Đặt Mua
0926041961 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0926041961 Đặt Mua
0987211006 1.100.000 sim so dep Viettel 0987211006 Đặt Mua
0945151274 1.500.000 sim so dep Vinaphone 0945151274 Đặt Mua
0914042011 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0914042011 Đặt Mua
0944200201 1.000.000 sim so dep Vinaphone 0944200201 Đặt Mua
0905112013 2.100.000 sim so dep Mobifone 0905112013 Đặt Mua
0928041969 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0928041969 Đặt Mua
0903011976 2.100.000 sim so dep Mobifone 0903011976 Đặt Mua
0937281000 1.800.000 sim so dep Mobifone 0937281000 Đặt Mua
0925270405 1.700.000 sim so dep Vietnamobile 0925270405 Đặt Mua
0931032016 2.300.000 sim so dep Mobifone 0931032016 Đặt Mua
0921071994 2.700.000 sim so dep Vietnamobile 0921071994 Đặt Mua
0922131207 1.300.000 sim so dep Vietnamobile 0922131207 Đặt Mua
0918041981 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0918041981 Đặt Mua
0930041998 2.400.000 sim so dep Mobifone 0930041998 Đặt Mua
0955220312 1.200.000 sim so dep Sfone 0955220312 Đặt Mua
0926021978 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0926021978 Đặt Mua
0910052008 2.500.000 sim so dep Vinaphone 0910052008 Đặt Mua
0938291117 1.900.000 sim so dep Mobifone 0938291117 Đặt Mua
0918012003 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0918012003 Đặt Mua
0928100767 1.000.000 sim so dep Vietnamobile 0928100767 Đặt Mua
0981060776 1.600.000 sim so dep Viettel 0981060776 Đặt Mua
0905121961 2.200.000 sim so dep Mobifone 0905121961 Đặt Mua
0914230684 1.300.000 sim so dep Vinaphone 0914230684 Đặt Mua
0902032002 2.300.000 sim so dep Mobifone 0902032002 Đặt Mua
0907290811 1.900.000 sim so dep Mobifone 0907290811 Đặt Mua
0947180674 1.800.000 sim so dep Vinaphone 0947180674 Đặt Mua
0913010401 1.100.000 sim so dep Vinaphone 0913010401 Đặt Mua
0902062000 2.600.000 sim so dep Mobifone 0902062000 Đặt Mua
0936281106 1.800.000 sim so dep Mobifone 0936281106 Đặt Mua
0942170817 1.700.000 sim so dep Vinaphone 0942170817 Đặt Mua
0916122006 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0916122006 Đặt Mua
0922140763 1.400.000 sim so dep Vietnamobile 0922140763 Đặt Mua
0984161091 1.600.000 sim so dep Viettel 0984161091 Đặt Mua
0909082001 2.800.000 sim so dep Mobifone 0909082001 Đặt Mua
0916061969 2.600.000 sim so dep Vinaphone 0916061969 Đặt Mua
0924131267 1.300.000 sim so dep Vietnamobile 0924131267 Đặt Mua
0900021260 1.200.000 sim so dep Mobifone 0900021260 Đặt Mua
0980200782 1.000.000 sim so dep Viettel 0980200782 Đặt Mua
0914220965 1.200.000 sim so dep Vinaphone 0914220965 Đặt Mua
0924121969 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0924121969 Đặt Mua
0911101975 2.000.000 sim so dep Vinaphone 0911101975 Đặt Mua
0926032005 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0926032005 Đặt Mua
0906021975 2.200.000 sim so dep Mobifone 0906021975 Đặt Mua
0987060367 1.600.000 sim so dep Viettel 0987060367 Đặt Mua
0923101965 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0923101965 Đặt Mua
0992160283 1.600.000 sim so dep Beeline 0992160283 Đặt Mua
0923270878 1.700.000 sim so dep Vietnamobile 0923270878 Đặt Mua
0931032017 2.300.000 sim so dep Mobifone 0931032017 Đặt Mua
0915041961 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0915041961 Đặt Mua
0991140499 1.400.000 sim so dep Beeline 0991140499 Đặt Mua
0902111994 2.100.000 sim so dep Mobifone 0902111994 Đặt Mua
0908111973 2.100.000 sim so dep Mobifone 0908111973 Đặt Mua
0926072007 2.700.000 sim so dep Vietnamobile 0926072007 Đặt Mua
0956050900 1.500.000 sim so dep Sfone 0956050900 Đặt Mua
0921241012 1.400.000 sim so dep Vietnamobile 0921241012 Đặt Mua
0928081962 2.800.000 sim so dep Vietnamobile 0928081962 Đặt Mua
0918062005 2.600.000 sim so dep Vinaphone 0918062005 Đặt Mua
0955110995 1.100.000 sim so dep Sfone 0955110995 Đặt Mua
0940120569 1.200.000 sim so dep Vinaphone 0940120569 Đặt Mua
0907122012 2.200.000 sim so dep Mobifone 0907122012 Đặt Mua
0984280311 1.800.000 sim so dep Viettel 0984280311 Đặt Mua
0927042011 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0927042011 Đặt Mua
0946040172 1.400.000 sim so dep Vinaphone 0946040172 Đặt Mua
0976050662 1.500.000 sim so dep Viettel 0976050662 Đặt Mua
0905052018 2.500.000 sim so dep Mobifone 0905052018 Đặt Mua
0908091973 2.900.000 sim so dep Mobifone 0908091973 Đặt Mua
0929180299 1.800.000 sim so dep Vietnamobile 0929180299 Đặt Mua
0959041077 1.400.000 sim so dep Sfone 0959041077 Đặt Mua
0920092003 2.900.000 sim so dep Vietnamobile 0920092003 Đặt Mua
0930230474 1.300.000 sim so dep Mobifone 0930230474 Đặt Mua
0974100379 1.000.000 sim so dep Viettel 0974100379 Đặt Mua
0907150814 1.500.000 sim so dep Mobifone 0907150814 Đặt Mua
0934090887 1.900.000 sim so dep Mobifone 0934090887 Đặt Mua
0931051983 2.500.000 sim so dep Mobifone 0931051983 Đặt Mua
0976020495 1.200.000 sim so dep Viettel 0976020495 Đặt Mua
0939030993 1.300.000 sim so dep Mobifone 0939030993 Đặt Mua
0969060594 1.600.000 sim so dep Viettel 0969060594 Đặt Mua
0993210965 1.100.000 sim so dep Beeline 0993210965 Đặt Mua
0921101078 1.000.000 sim so dep Vietnamobile 0921101078 Đặt Mua
0928032009 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0928032009 Đặt Mua
0931102003 2.000.000 sim so dep Mobifone 0931102003 Đặt Mua
0916031963 2.300.000 sim so dep Vinaphone 0916031963 Đặt Mua
0932250883 1.500.000 sim so dep Mobifone 0932250883 Đặt Mua
0913122002 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0913122002 Đặt Mua
0927102016 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0927102016 Đặt Mua
0918121968 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0918121968 Đặt Mua
0990260402 1.600.000 sim so dep Beeline 0990260402 Đặt Mua
0925240512 1.400.000 sim so dep Vietnamobile 0925240512 Đặt Mua
0921051984 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0921051984 Đặt Mua
0922051983 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0922051983 Đặt Mua
0909071964 2.700.000 sim so dep Mobifone 0909071964 Đặt Mua
0913041966 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0913041966 Đặt Mua
0910100917 1.000.000 sim so dep Vinaphone 0910100917 Đặt Mua
0984040296 1.400.000 sim so dep Viettel 0984040296 Đặt Mua
0974050188 1.500.000 sim so dep Viettel 0974050188 Đặt Mua
0907022015 2.200.000 sim so dep Mobifone 0907022015 Đặt Mua
0926070779 1.700.000 sim so dep Vietnamobile 0926070779 Đặt Mua
0918111977 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0918111977 Đặt Mua
0919122012 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0919122012 Đặt Mua
0900180296 1.800.000 sim so dep Mobifone 0900180296 Đặt Mua
0918031971 2.300.000 sim so dep Vinaphone 0918031971 Đặt Mua
0930091986 2.900.000 sim so dep Mobifone 0930091986 Đặt Mua
0927091969 2.900.000 sim so dep Vietnamobile 0927091969 Đặt Mua
0907051963 2.500.000 sim so dep Mobifone 0907051963 Đặt Mua
0997211111 1.100.000 sim so dep Beeline 0997211111 Đặt Mua
0949281081 1.800.000 sim so dep Vinaphone 0949281081 Đặt Mua
0901171201 1.700.000 sim so dep Mobifone 0901171201 Đặt Mua
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SOVIPDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SOVIPDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SOVIPDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 0888.68.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SOVIPDEP.COM giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SOVIPDEP.COM , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SOVIPDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SOVIPDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SOVIPDEP.COM mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SOVIPDEP.COM
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333