Giao sim số đẹp trong 24h trên toàn quốc

Mua So Vip, Sim Vip Vinaphone Viettel Mobi 10 So Gia Re

SỐ SIM GIÁ MẠNG Đặt sim
0992130472 1.300.000 sim so dep Beeline 0992130472 Đặt Mua
0930170194 1.700.000 sim so dep Mobifone 0930170194 Đặt Mua
0928020118 1.200.000 sim so dep Vietnamobile 0928020118 Đặt Mua
0904072003 2.700.000 sim so dep Mobifone 0904072003 Đặt Mua
0931102005 2.000.000 sim so dep Mobifone 0931102005 Đặt Mua
0902091973 2.900.000 sim so dep Mobifone 0902091973 Đặt Mua
0986290800 1.900.000 sim so dep Viettel 0986290800 Đặt Mua
0915021973 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0915021973 Đặt Mua
0917051975 2.500.000 sim so dep Vinaphone 0917051975 Đặt Mua
0938130194 1.300.000 sim so dep Mobifone 0938130194 Đặt Mua
0987271118 1.700.000 sim so dep Viettel 0987271118 Đặt Mua
0934031061 1.300.000 sim so dep Mobifone 0934031061 Đặt Mua
0966310597 1.100.000 sim so dep Viettel 0966310597 Đặt Mua
0925112016 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0925112016 Đặt Mua
0965090679 1.900.000 sim so dep Viettel 0965090679 Đặt Mua
0982310507 1.100.000 sim so dep Viettel 0982310507 Đặt Mua
0977211292 1.100.000 sim so dep Viettel 0977211292 Đặt Mua
0905030376 1.300.000 sim so dep Mobifone 0905030376 Đặt Mua
0921031984 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0921031984 Đặt Mua
0930040886 1.400.000 sim so dep Mobifone 0930040886 Đặt Mua
0900020801 1.200.000 sim so dep Mobifone 0900020801 Đặt Mua
0952270477 1.700.000 sim so dep Sfone 0952270477 Đặt Mua
0931081284 1.800.000 sim so dep Mobifone 0931081284 Đặt Mua
0912091996 2.900.000 sim so dep Vinaphone 0912091996 Đặt Mua
0900290563 1.900.000 sim so dep Mobifone 0900290563 Đặt Mua
0947140277 1.400.000 sim so dep Vinaphone 0947140277 Đặt Mua
0931171089 1.700.000 sim so dep Mobifone 0931171089 Đặt Mua
0928051997 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0928051997 Đặt Mua
0910091968 2.900.000 sim so dep Vinaphone 0910091968 Đặt Mua
0912111987 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0912111987 Đặt Mua
0941280283 1.800.000 sim so dep Vinaphone 0941280283 Đặt Mua
0961220809 1.200.000 sim so dep Viettel 0961220809 Đặt Mua
0990060803 1.600.000 sim so dep Beeline 0990060803 Đặt Mua
0919111999 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0919111999 Đặt Mua
0902051998 2.500.000 sim so dep Mobifone 0902051998 Đặt Mua
0925091990 2.900.000 sim so dep Vietnamobile 0925091990 Đặt Mua
0905042018 2.400.000 sim so dep Mobifone 0905042018 Đặt Mua
0938210415 1.100.000 sim so dep Mobifone 0938210415 Đặt Mua
0902012003 2.100.000 sim so dep Mobifone 0902012003 Đặt Mua
0921011974 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0921011974 Đặt Mua
0974231099 1.300.000 sim so dep Viettel 0974231099 Đặt Mua
0903111996 2.100.000 sim so dep Mobifone 0903111996 Đặt Mua
0977200711 1.000.000 sim so dep Viettel 0977200711 Đặt Mua
0922062016 2.600.000 sim so dep Vietnamobile 0922062016 Đặt Mua
0926021989 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0926021989 Đặt Mua
0905092011 2.900.000 sim so dep Mobifone 0905092011 Đặt Mua
0924052007 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0924052007 Đặt Mua
0906011988 2.100.000 sim so dep Mobifone 0906011988 Đặt Mua
0981210498 1.100.000 sim so dep Viettel 0981210498 Đặt Mua
0909110167 1.100.000 sim so dep Mobifone 0909110167 Đặt Mua
0917031995 2.300.000 sim so dep Vinaphone 0917031995 Đặt Mua
0911041980 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0911041980 Đặt Mua
0902051989 2.500.000 sim so dep Mobifone 0902051989 Đặt Mua
0922102008 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0922102008 Đặt Mua
0957260711 1.600.000 sim so dep Sfone 0957260711 Đặt Mua
0911121961 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0911121961 Đặt Mua
0996300198 1.000.000 sim so dep Beeline 0996300198 Đặt Mua
0940051077 1.500.000 sim so dep Vinaphone 0940051077 Đặt Mua
0931022011 2.200.000 sim so dep Mobifone 0931022011 Đặt Mua
0930111977 2.100.000 sim so dep Mobifone 0930111977 Đặt Mua
0924251175 1.500.000 sim so dep Vietnamobile 0924251175 Đặt Mua
0943110993 1.100.000 sim so dep Vinaphone 0943110993 Đặt Mua
0918021988 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0918021988 Đặt Mua
0900140772 1.400.000 sim so dep Mobifone 0900140772 Đặt Mua
0930011964 2.100.000 sim so dep Mobifone 0930011964 Đặt Mua
0911031969 2.300.000 sim so dep Vinaphone 0911031969 Đặt Mua
0914111983 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0914111983 Đặt Mua
0944050971 1.500.000 sim so dep Vinaphone 0944050971 Đặt Mua
0959301076 1.000.000 sim so dep Sfone 0959301076 Đặt Mua
0974230570 1.300.000 sim so dep Viettel 0974230570 Đặt Mua
0995240506 1.400.000 sim so dep Beeline 0995240506 Đặt Mua
0954050868 1.500.000 sim so dep Sfone 0954050868 Đặt Mua
0950240809 1.400.000 sim so dep Sfone 0950240809 Đặt Mua
0955260118 1.600.000 sim so dep Sfone 0955260118 Đặt Mua
0924042006 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0924042006 Đặt Mua
0901081989 2.800.000 sim so dep Mobifone 0901081989 Đặt Mua
0952010205 1.100.000 sim so dep Sfone 0952010205 Đặt Mua
0907102013 2.000.000 sim so dep Mobifone 0907102013 Đặt Mua
0921031999 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0921031999 Đặt Mua
0925051971 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0925051971 Đặt Mua
0915011994 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0915011994 Đặt Mua
0925121961 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0925121961 Đặt Mua
0971140417 1.400.000 sim so dep Viettel 0971140417 Đặt Mua
0926111996 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0926111996 Đặt Mua
0920240565 1.400.000 sim so dep Vietnamobile 0920240565 Đặt Mua
0927160591 1.600.000 sim so dep Vietnamobile 0927160591 Đặt Mua
0902270315 1.700.000 sim so dep Mobifone 0902270315 Đặt Mua
0939300804 1.000.000 sim so dep Mobifone 0939300804 Đặt Mua
0998040179 1.400.000 sim so dep Beeline 0998040179 Đặt Mua
0999020867 1.200.000 sim so dep Beeline 0999020867 Đặt Mua
0927150693 1.500.000 sim so dep Vietnamobile 0927150693 Đặt Mua
0916050701 1.500.000 sim so dep Vinaphone 0916050701 Đặt Mua
0969270770 1.700.000 sim so dep Viettel 0969270770 Đặt Mua
0980300199 1.000.000 sim so dep Viettel 0980300199 Đặt Mua
0901011994 2.100.000 sim so dep Mobifone 0901011994 Đặt Mua
0901021991 2.200.000 sim so dep Mobifone 0901021991 Đặt Mua
0927180188 1.800.000 sim so dep Vietnamobile 0927180188 Đặt Mua
0948270809 1.700.000 sim so dep Vinaphone 0948270809 Đặt Mua
0901082007 2.800.000 sim so dep Mobifone 0901082007 Đặt Mua
0909052016 2.500.000 sim so dep Mobifone 0909052016 Đặt Mua
0921080117 1.800.000 sim so dep Vietnamobile 0921080117 Đặt Mua
0985250206 1.500.000 sim so dep Viettel 0985250206 Đặt Mua
0961290491 1.900.000 sim so dep Viettel 0961290491 Đặt Mua
0911011998 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0911011998 Đặt Mua
0920280269 1.800.000 sim so dep Vietnamobile 0920280269 Đặt Mua
0921021962 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0921021962 Đặt Mua
0906072012 2.700.000 sim so dep Mobifone 0906072012 Đặt Mua
0912121977 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0912121977 Đặt Mua
0972260178 1.600.000 sim so dep Viettel 0972260178 Đặt Mua
0914051997 2.500.000 sim so dep Vinaphone 0914051997 Đặt Mua
0935150604 1.500.000 sim so dep Mobifone 0935150604 Đặt Mua
0927210801 1.100.000 sim so dep Vietnamobile 0927210801 Đặt Mua
0906122004 2.200.000 sim so dep Mobifone 0906122004 Đặt Mua
0908091978 2.900.000 sim so dep Mobifone 0908091978 Đặt Mua
0988310197 1.100.000 sim so dep Viettel 0988310197 Đặt Mua
0915032015 2.300.000 sim so dep Vinaphone 0915032015 Đặt Mua
0901102005 2.000.000 sim so dep Mobifone 0901102005 Đặt Mua
0983060915 1.600.000 sim so dep Viettel 0983060915 Đặt Mua
0905021981 2.200.000 sim so dep Mobifone 0905021981 Đặt Mua
0921020678 1.200.000 sim so dep Vietnamobile 0921020678 Đặt Mua
0959290211 1.900.000 sim so dep Sfone 0959290211 Đặt Mua
0916052004 2.500.000 sim so dep Vinaphone 0916052004 Đặt Mua
0939060111 1.600.000 sim so dep Mobifone 0939060111 Đặt Mua
0949040812 1.400.000 sim so dep Vinaphone 0949040812 Đặt Mua
0920012011 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0920012011 Đặt Mua
0966171000 1.700.000 sim so dep Viettel 0966171000 Đặt Mua
0924082013 2.800.000 sim so dep Vietnamobile 0924082013 Đặt Mua
0912122001 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0912122001 Đặt Mua
0927041982 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0927041982 Đặt Mua
0922051993 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0922051993 Đặt Mua
0930032008 2.300.000 sim so dep Mobifone 0930032008 Đặt Mua
0926021213 1.200.000 sim so dep Vietnamobile 0926021213 Đặt Mua
0902081990 2.800.000 sim so dep Mobifone 0902081990 Đặt Mua
0916112002 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0916112002 Đặt Mua
0970200918 1.000.000 sim so dep Viettel 0970200918 Đặt Mua
0902072010 2.700.000 sim so dep Mobifone 0902072010 Đặt Mua
0980271104 1.700.000 sim so dep Viettel 0980271104 Đặt Mua
0973230212 1.300.000 sim so dep Viettel 0973230212 Đặt Mua
0907051986 2.500.000 sim so dep Mobifone 0907051986 Đặt Mua
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SOVIPDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SOVIPDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SOVIPDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 0888.68.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SOVIPDEP.COM giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SOVIPDEP.COM , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SOVIPDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SOVIPDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SOVIPDEP.COM mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SOVIPDEP.COM
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333