Giao sim số đẹp trong 24h trên toàn quốc

Mua So Vip, Sim Vip Vinaphone Viettel Mobi 10 So Gia Re

SỐ SIM GIÁ MẠNG Đặt sim
0923121970 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0923121970 Đặt Mua
0938250504 1.500.000 sim so dep Mobifone 0938250504 Đặt Mua
0920112018 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0920112018 Đặt Mua
0911111966 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0911111966 Đặt Mua
0922091995 2.900.000 sim so dep Vietnamobile 0922091995 Đặt Mua
0901160806 1.600.000 sim so dep Mobifone 0901160806 Đặt Mua
0973030684 1.300.000 sim so dep Viettel 0973030684 Đặt Mua
0917032005 2.300.000 sim so dep Vinaphone 0917032005 Đặt Mua
0916121965 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0916121965 Đặt Mua
0928061967 2.600.000 sim so dep Vietnamobile 0928061967 Đặt Mua
0902130872 1.300.000 sim so dep Mobifone 0902130872 Đặt Mua
0928102010 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0928102010 Đặt Mua
0980250884 1.500.000 sim so dep Viettel 0980250884 Đặt Mua
0921051984 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0921051984 Đặt Mua
0919051972 2.500.000 sim so dep Vinaphone 0919051972 Đặt Mua
0911051965 2.500.000 sim so dep Vinaphone 0911051965 Đặt Mua
0927061973 2.600.000 sim so dep Vietnamobile 0927061973 Đặt Mua
0902041974 2.400.000 sim so dep Mobifone 0902041974 Đặt Mua
0904031979 2.300.000 sim so dep Mobifone 0904031979 Đặt Mua
0920111995 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0920111995 Đặt Mua
0936230485 1.300.000 sim so dep Mobifone 0936230485 Đặt Mua
0919041962 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0919041962 Đặt Mua
0911102012 2.000.000 sim so dep Vinaphone 0911102012 Đặt Mua
0931021993 2.200.000 sim so dep Mobifone 0931021993 Đặt Mua
0973120185 1.200.000 sim so dep Viettel 0973120185 Đặt Mua
0929062008 2.600.000 sim so dep Vietnamobile 0929062008 Đặt Mua
0909110891 1.100.000 sim so dep Mobifone 0909110891 Đặt Mua
0908150808 1.500.000 sim so dep Mobifone 0908150808 Đặt Mua
0930031976 2.300.000 sim so dep Mobifone 0930031976 Đặt Mua
0925011972 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0925011972 Đặt Mua
0914150906 1.500.000 sim so dep Vinaphone 0914150906 Đặt Mua
0948010574 1.100.000 sim so dep Vinaphone 0948010574 Đặt Mua
0903101964 2.000.000 sim so dep Mobifone 0903101964 Đặt Mua
0956210860 1.100.000 sim so dep Sfone 0956210860 Đặt Mua
0988250887 1.500.000 sim so dep Viettel 0988250887 Đặt Mua
0927031987 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0927031987 Đặt Mua
0928021979 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0928021979 Đặt Mua
0909110779 1.100.000 sim so dep Mobifone 0909110779 Đặt Mua
0905011990 2.100.000 sim so dep Mobifone 0905011990 Đặt Mua
0965020177 1.200.000 sim so dep Viettel 0965020177 Đặt Mua
0904041995 2.400.000 sim so dep Mobifone 0904041995 Đặt Mua
0906022008 2.200.000 sim so dep Mobifone 0906022008 Đặt Mua
0909071961 2.700.000 sim so dep Mobifone 0909071961 Đặt Mua
0993201170 1.000.000 sim so dep Beeline 0993201170 Đặt Mua
0913020469 1.200.000 sim so dep Vinaphone 0913020469 Đặt Mua
0915051961 2.500.000 sim so dep Vinaphone 0915051961 Đặt Mua
0918010783 1.100.000 sim so dep Vinaphone 0918010783 Đặt Mua
0931011973 2.100.000 sim so dep Mobifone 0931011973 Đặt Mua
0947030875 1.300.000 sim so dep Vinaphone 0947030875 Đặt Mua
0910041985 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0910041985 Đặt Mua
0916140698 1.400.000 sim so dep Vinaphone 0916140698 Đặt Mua
0915050276 1.500.000 sim so dep Vinaphone 0915050276 Đặt Mua
0967230799 1.300.000 sim so dep Viettel 0967230799 Đặt Mua
0922022006 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0922022006 Đặt Mua
0922112005 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0922112005 Đặt Mua
0971090786 1.900.000 sim so dep Viettel 0971090786 Đặt Mua
0906021968 2.200.000 sim so dep Mobifone 0906021968 Đặt Mua
0905130509 1.300.000 sim so dep Mobifone 0905130509 Đặt Mua
0923041988 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0923041988 Đặt Mua
0930101992 2.000.000 sim so dep Mobifone 0930101992 Đặt Mua
0927051998 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0927051998 Đặt Mua
0951070891 1.700.000 sim so dep Sfone 0951070891 Đặt Mua
0934070501 1.700.000 sim so dep Mobifone 0934070501 Đặt Mua
0919071166 1.700.000 sim so dep Vinaphone 0919071166 Đặt Mua
0921081966 2.800.000 sim so dep Vietnamobile 0921081966 Đặt Mua
0907051999 2.500.000 sim so dep Mobifone 0907051999 Đặt Mua
0948020492 1.200.000 sim so dep Vinaphone 0948020492 Đặt Mua
0925041168 1.400.000 sim so dep Vietnamobile 0925041168 Đặt Mua
0920052010 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0920052010 Đặt Mua
0906160666 1.600.000 sim so dep Mobifone 0906160666 Đặt Mua
0959050414 1.500.000 sim so dep Sfone 0959050414 Đặt Mua
0930052006 2.500.000 sim so dep Mobifone 0930052006 Đặt Mua
0923042018 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0923042018 Đặt Mua
0913071994 2.700.000 sim so dep Vinaphone 0913071994 Đặt Mua
0943261263 1.600.000 sim so dep Vinaphone 0943261263 Đặt Mua
0959181167 1.800.000 sim so dep Sfone 0959181167 Đặt Mua
0915011970 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0915011970 Đặt Mua
0957190563 1.900.000 sim so dep Sfone 0957190563 Đặt Mua
0918061971 2.600.000 sim so dep Vinaphone 0918061971 Đặt Mua
0949031118 1.300.000 sim so dep Vinaphone 0949031118 Đặt Mua
0989151083 1.500.000 sim so dep Viettel 0989151083 Đặt Mua
0966240784 1.400.000 sim so dep Viettel 0966240784 Đặt Mua
0935220285 1.200.000 sim so dep Mobifone 0935220285 Đặt Mua
0947280481 1.800.000 sim so dep Vinaphone 0947280481 Đặt Mua
0993141161 1.400.000 sim so dep Beeline 0993141161 Đặt Mua
0926121107 1.200.000 sim so dep Vietnamobile 0926121107 Đặt Mua
0920061995 2.600.000 sim so dep Vietnamobile 0920061995 Đặt Mua
0904101995 2.000.000 sim so dep Mobifone 0904101995 Đặt Mua
0930072007 2.700.000 sim so dep Mobifone 0930072007 Đặt Mua
0944290187 1.900.000 sim so dep Vinaphone 0944290187 Đặt Mua
0916111992 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0916111992 Đặt Mua
0927101982 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0927101982 Đặt Mua
0920101974 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0920101974 Đặt Mua
0957140279 1.400.000 sim so dep Sfone 0957140279 Đặt Mua
0933121011 1.200.000 sim so dep Mobifone 0933121011 Đặt Mua
0957250308 1.500.000 sim so dep Sfone 0957250308 Đặt Mua
0904031976 2.300.000 sim so dep Mobifone 0904031976 Đặt Mua
0919011990 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0919011990 Đặt Mua
0972081205 1.800.000 sim so dep Viettel 0972081205 Đặt Mua
0959260161 1.600.000 sim so dep Sfone 0959260161 Đặt Mua
0910082014 2.800.000 sim so dep Vinaphone 0910082014 Đặt Mua
0925130196 1.300.000 sim so dep Vietnamobile 0925130196 Đặt Mua
0961170893 1.700.000 sim so dep Viettel 0961170893 Đặt Mua
0922061981 2.600.000 sim so dep Vietnamobile 0922061981 Đặt Mua
0967140914 1.400.000 sim so dep Viettel 0967140914 Đặt Mua
0923041987 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0923041987 Đặt Mua
0908041998 2.400.000 sim so dep Mobifone 0908041998 Đặt Mua
0930091987 2.900.000 sim so dep Mobifone 0930091987 Đặt Mua
0929012007 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0929012007 Đặt Mua
0921021986 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0921021986 Đặt Mua
0916102009 2.000.000 sim so dep Vinaphone 0916102009 Đặt Mua
0923101997 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0923101997 Đặt Mua
0914140282 1.400.000 sim so dep Vinaphone 0914140282 Đặt Mua
0927082010 2.800.000 sim so dep Vietnamobile 0927082010 Đặt Mua
0959040265 1.400.000 sim so dep Sfone 0959040265 Đặt Mua
0920042000 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0920042000 Đặt Mua
0914031977 2.300.000 sim so dep Vinaphone 0914031977 Đặt Mua
0972020615 1.200.000 sim so dep Viettel 0972020615 Đặt Mua
0905082014 2.800.000 sim so dep Mobifone 0905082014 Đặt Mua
0961270660 1.700.000 sim so dep Viettel 0961270660 Đặt Mua
0925041963 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0925041963 Đặt Mua
0927021993 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0927021993 Đặt Mua
0986130587 1.300.000 sim so dep Viettel 0986130587 Đặt Mua
0925092012 2.900.000 sim so dep Vietnamobile 0925092012 Đặt Mua
0915071980 2.700.000 sim so dep Vinaphone 0915071980 Đặt Mua
0907070496 1.700.000 sim so dep Mobifone 0907070496 Đặt Mua
0951241189 1.400.000 sim so dep Sfone 0951241189 Đặt Mua
0934040104 1.400.000 sim so dep Mobifone 0934040104 Đặt Mua
0923041976 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0923041976 Đặt Mua
0905121981 2.200.000 sim so dep Mobifone 0905121981 Đặt Mua
0909071989 2.700.000 sim so dep Mobifone 0909071989 Đặt Mua
0973040492 1.400.000 sim so dep Viettel 0973040492 Đặt Mua
0986080197 1.800.000 sim so dep Viettel 0986080197 Đặt Mua
0940180902 1.800.000 sim so dep Vinaphone 0940180902 Đặt Mua
0923101973 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0923101973 Đặt Mua
0921060810 1.600.000 sim so dep Vietnamobile 0921060810 Đặt Mua
0984220363 1.200.000 sim so dep Viettel 0984220363 Đặt Mua
0918101987 2.000.000 sim so dep Vinaphone 0918101987 Đặt Mua
0943260809 1.600.000 sim so dep Vinaphone 0943260809 Đặt Mua
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SOVIPDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SOVIPDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SOVIPDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 0888.68.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SOVIPDEP.COM giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SOVIPDEP.COM , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SOVIPDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SOVIPDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SOVIPDEP.COM mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SOVIPDEP.COM
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333