Giao sim số đẹp trong 24h trên toàn quốc

Mua So Vip, Sim Vip Vinaphone Viettel Mobi 10 So Gia Re

SỐ SIM GIÁ MẠNG Đặt sim
0919081962 2.800.000 sim so dep Vinaphone 0919081962 Đặt Mua
0972130212 1.300.000 sim so dep Viettel 0972130212 Đặt Mua
0994300391 1.000.000 sim so dep Beeline 0994300391 Đặt Mua
0927241000 1.400.000 sim so dep Vietnamobile 0927241000 Đặt Mua
0910012011 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0910012011 Đặt Mua
0909091983 2.900.000 sim so dep Mobifone 0909091983 Đặt Mua
0923102004 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0923102004 Đặt Mua
0921101971 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0921101971 Đặt Mua
0948170870 1.700.000 sim so dep Vinaphone 0948170870 Đặt Mua
0920150476 1.500.000 sim so dep Vietnamobile 0920150476 Đặt Mua
0989161107 1.600.000 sim so dep Viettel 0989161107 Đặt Mua
0907032005 2.300.000 sim so dep Mobifone 0907032005 Đặt Mua
0930021981 2.200.000 sim so dep Mobifone 0930021981 Đặt Mua
0911101977 2.000.000 sim so dep Vinaphone 0911101977 Đặt Mua
0930072001 2.700.000 sim so dep Mobifone 0930072001 Đặt Mua
0954030299 1.300.000 sim so dep Sfone 0954030299 Đặt Mua
0923250614 1.500.000 sim so dep Vietnamobile 0923250614 Đặt Mua
0904031983 2.300.000 sim so dep Mobifone 0904031983 Đặt Mua
0937140878 1.400.000 sim so dep Mobifone 0937140878 Đặt Mua
0977210106 1.100.000 sim so dep Viettel 0977210106 Đặt Mua
0909021990 2.200.000 sim so dep Mobifone 0909021990 Đặt Mua
0960090281 1.900.000 sim so dep Viettel 0960090281 Đặt Mua
0941061000 1.600.000 sim so dep Vinaphone 0941061000 Đặt Mua
0923041964 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0923041964 Đặt Mua
0968290169 1.900.000 sim so dep Viettel 0968290169 Đặt Mua
0959230671 1.300.000 sim so dep Sfone 0959230671 Đặt Mua
0992200270 1.000.000 sim so dep Beeline 0992200270 Đặt Mua
0919041986 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0919041986 Đặt Mua
0902022004 2.200.000 sim so dep Mobifone 0902022004 Đặt Mua
0951061271 1.600.000 sim so dep Sfone 0951061271 Đặt Mua
0920091986 2.900.000 sim so dep Vietnamobile 0920091986 Đặt Mua
0973271088 1.700.000 sim so dep Viettel 0973271088 Đặt Mua
0948301209 1.000.000 sim so dep Vinaphone 0948301209 Đặt Mua
0929061971 2.600.000 sim so dep Vietnamobile 0929061971 Đặt Mua
0908071963 2.700.000 sim so dep Mobifone 0908071963 Đặt Mua
0923051988 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0923051988 Đặt Mua
0953290874 1.900.000 sim so dep Sfone 0953290874 Đặt Mua
0999010205 1.100.000 sim so dep Beeline 0999010205 Đặt Mua
0973251116 1.500.000 sim so dep Viettel 0973251116 Đặt Mua
0929032009 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0929032009 Đặt Mua
0940100783 1.000.000 sim so dep Vinaphone 0940100783 Đặt Mua
0971260797 1.600.000 sim so dep Viettel 0971260797 Đặt Mua
0908061993 2.600.000 sim so dep Mobifone 0908061993 Đặt Mua
0919121976 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0919121976 Đặt Mua
0929011991 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0929011991 Đặt Mua
0969230910 1.300.000 sim so dep Viettel 0969230910 Đặt Mua
0997030461 1.300.000 sim so dep Beeline 0997030461 Đặt Mua
0920071997 2.700.000 sim so dep Vietnamobile 0920071997 Đặt Mua
0909041990 2.400.000 sim so dep Mobifone 0909041990 Đặt Mua
0934230690 1.300.000 sim so dep Mobifone 0934230690 Đặt Mua
0928041962 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0928041962 Đặt Mua
0906101976 2.000.000 sim so dep Mobifone 0906101976 Đặt Mua
0952141212 1.400.000 sim so dep Sfone 0952141212 Đặt Mua
0916011989 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0916011989 Đặt Mua
0985180467 1.800.000 sim so dep Viettel 0985180467 Đặt Mua
0911042004 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0911042004 Đặt Mua
0921081969 2.800.000 sim so dep Vietnamobile 0921081969 Đặt Mua
0919290392 1.900.000 sim so dep Vinaphone 0919290392 Đặt Mua
0999010609 1.100.000 sim so dep Beeline 0999010609 Đặt Mua
0914061964 2.600.000 sim so dep Vinaphone 0914061964 Đặt Mua
0924180893 1.800.000 sim so dep Vietnamobile 0924180893 Đặt Mua
0919301085 1.000.000 sim so dep Vinaphone 0919301085 Đặt Mua
0963240285 1.400.000 sim so dep Viettel 0963240285 Đặt Mua
0987250507 1.500.000 sim so dep Viettel 0987250507 Đặt Mua
0911230986 1.300.000 sim so dep Vinaphone 0911230986 Đặt Mua
0923091994 2.900.000 sim so dep Vietnamobile 0923091994 Đặt Mua
0930081994 2.800.000 sim so dep Mobifone 0930081994 Đặt Mua
0914102013 2.000.000 sim so dep Vinaphone 0914102013 Đặt Mua
0915071083 1.700.000 sim so dep Vinaphone 0915071083 Đặt Mua
0931042013 2.400.000 sim so dep Mobifone 0931042013 Đặt Mua
0904011997 2.100.000 sim so dep Mobifone 0904011997 Đặt Mua
0991250809 1.500.000 sim so dep Beeline 0991250809 Đặt Mua
0922052002 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0922052002 Đặt Mua
0951030496 1.300.000 sim so dep Sfone 0951030496 Đặt Mua
0929041993 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0929041993 Đặt Mua
0916111986 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0916111986 Đặt Mua
0907081988 2.800.000 sim so dep Mobifone 0907081988 Đặt Mua
0921031979 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0921031979 Đặt Mua
0925021987 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0925021987 Đặt Mua
0928022017 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0928022017 Đặt Mua
0929230671 1.300.000 sim so dep Vietnamobile 0929230671 Đặt Mua
0913251196 1.500.000 sim so dep Vinaphone 0913251196 Đặt Mua
0932030984 1.300.000 sim so dep Mobifone 0932030984 Đặt Mua
0920121960 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0920121960 Đặt Mua
0989131207 1.300.000 sim so dep Viettel 0989131207 Đặt Mua
0929052009 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0929052009 Đặt Mua
0971250797 1.500.000 sim so dep Viettel 0971250797 Đặt Mua
0994210299 1.100.000 sim so dep Beeline 0994210299 Đặt Mua
0920052016 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0920052016 Đặt Mua
0956131113 1.300.000 sim so dep Sfone 0956131113 Đặt Mua
0919081976 2.800.000 sim so dep Vinaphone 0919081976 Đặt Mua
0956160192 1.600.000 sim so dep Sfone 0956160192 Đặt Mua
0903072001 2.700.000 sim so dep Mobifone 0903072001 Đặt Mua
0907021974 2.200.000 sim so dep Mobifone 0907021974 Đặt Mua
0903111964 2.100.000 sim so dep Mobifone 0903111964 Đặt Mua
0961080402 1.800.000 sim so dep Viettel 0961080402 Đặt Mua
0985081189 1.800.000 sim so dep Viettel 0985081189 Đặt Mua
0925120112 1.200.000 sim so dep Vietnamobile 0925120112 Đặt Mua
0931081995 2.800.000 sim so dep Mobifone 0931081995 Đặt Mua
0924290586 1.900.000 sim so dep Vietnamobile 0924290586 Đặt Mua
0903061998 2.600.000 sim so dep Mobifone 0903061998 Đặt Mua
0995250179 1.500.000 sim so dep Beeline 0995250179 Đặt Mua
0941280470 1.800.000 sim so dep Vinaphone 0941280470 Đặt Mua
0906150280 1.500.000 sim so dep Mobifone 0906150280 Đặt Mua
0923111994 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0923111994 Đặt Mua
0962070896 1.700.000 sim so dep Viettel 0962070896 Đặt Mua
0905082017 2.800.000 sim so dep Mobifone 0905082017 Đặt Mua
0914210415 1.100.000 sim so dep Vinaphone 0914210415 Đặt Mua
0914062008 2.600.000 sim so dep Vinaphone 0914062008 Đặt Mua
0937250995 1.500.000 sim so dep Mobifone 0937250995 Đặt Mua
0931061983 2.600.000 sim so dep Mobifone 0931061983 Đặt Mua
0991040618 1.400.000 sim so dep Beeline 0991040618 Đặt Mua
0930042009 2.400.000 sim so dep Mobifone 0930042009 Đặt Mua
0912070275 1.700.000 sim so dep Vinaphone 0912070275 Đặt Mua
0931092016 2.900.000 sim so dep Mobifone 0931092016 Đặt Mua
0905110373 1.100.000 sim so dep Mobifone 0905110373 Đặt Mua
0914072002 2.700.000 sim so dep Vinaphone 0914072002 Đặt Mua
0917041999 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0917041999 Đặt Mua
0925090367 1.900.000 sim so dep Vietnamobile 0925090367 Đặt Mua
0908160986 1.600.000 sim so dep Mobifone 0908160986 Đặt Mua
0931311109 1.100.000 sim so dep Mobifone 0931311109 Đặt Mua
0917180111 1.800.000 sim so dep Vinaphone 0917180111 Đặt Mua
0922221279 1.200.000 sim so dep Vietnamobile 0922221279 Đặt Mua
0912071966 2.700.000 sim so dep Vinaphone 0912071966 Đặt Mua
0926241179 1.400.000 sim so dep Vietnamobile 0926241179 Đặt Mua
0909061980 2.600.000 sim so dep Mobifone 0909061980 Đặt Mua
0956121073 1.200.000 sim so dep Sfone 0956121073 Đặt Mua
0918071969 2.700.000 sim so dep Vinaphone 0918071969 Đặt Mua
0927121981 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0927121981 Đặt Mua
0951070810 1.700.000 sim so dep Sfone 0951070810 Đặt Mua
0928111979 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0928111979 Đặt Mua
0905101999 2.000.000 sim so dep Mobifone 0905101999 Đặt Mua
0969100384 1.000.000 sim so dep Viettel 0969100384 Đặt Mua
0906081974 2.800.000 sim so dep Mobifone 0906081974 Đặt Mua
0905092004 2.900.000 sim so dep Mobifone 0905092004 Đặt Mua
0980210660 1.100.000 sim so dep Viettel 0980210660 Đặt Mua
0914032009 2.300.000 sim so dep Vinaphone 0914032009 Đặt Mua
0921030578 1.300.000 sim so dep Vietnamobile 0921030578 Đặt Mua
0920061961 2.600.000 sim so dep Vietnamobile 0920061961 Đặt Mua
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SOVIPDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SOVIPDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SOVIPDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 0888.68.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SOVIPDEP.COM giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SOVIPDEP.COM , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SOVIPDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SOVIPDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SOVIPDEP.COM mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SOVIPDEP.COM
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333