Giao sim số đẹp trong 24h trên toàn quốc

Mua So Vip, Sim Vip Vinaphone Viettel Mobi 10 So Gia Re

SỐ SIM GIÁ MẠNG Đặt sim
0911041993 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0911041993 Đặt Mua
0923081966 2.800.000 sim so dep Vietnamobile 0923081966 Đặt Mua
0996021196 1.200.000 sim so dep Beeline 0996021196 Đặt Mua
0956270564 1.700.000 sim so dep Sfone 0956270564 Đặt Mua
0966281183 1.800.000 sim so dep Viettel 0966281183 Đặt Mua
0937130380 1.300.000 sim so dep Mobifone 0937130380 Đặt Mua
0919021968 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0919021968 Đặt Mua
0975230878 1.300.000 sim so dep Viettel 0975230878 Đặt Mua
0965240306 1.400.000 sim so dep Viettel 0965240306 Đặt Mua
0906031999 2.300.000 sim so dep Mobifone 0906031999 Đặt Mua
0963021263 1.200.000 sim so dep Viettel 0963021263 Đặt Mua
0928021964 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0928021964 Đặt Mua
0953091298 1.900.000 sim so dep Sfone 0953091298 Đặt Mua
0905031989 2.300.000 sim so dep Mobifone 0905031989 Đặt Mua
0986020197 1.200.000 sim so dep Viettel 0986020197 Đặt Mua
0968181181 1.800.000 sim so dep Viettel 0968181181 Đặt Mua
0920081996 2.800.000 sim so dep Vietnamobile 0920081996 Đặt Mua
0921032015 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0921032015 Đặt Mua
0926041962 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0926041962 Đặt Mua
0927051995 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0927051995 Đặt Mua
0964190517 1.900.000 sim so dep Viettel 0964190517 Đặt Mua
0909170286 1.700.000 sim so dep Mobifone 0909170286 Đặt Mua
0934231181 1.300.000 sim so dep Mobifone 0934231181 Đặt Mua
0909021976 2.200.000 sim so dep Mobifone 0909021976 Đặt Mua
0919050480 1.500.000 sim so dep Vinaphone 0919050480 Đặt Mua
0917011990 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0917011990 Đặt Mua
0985140267 1.400.000 sim so dep Viettel 0985140267 Đặt Mua
0931051975 2.500.000 sim so dep Mobifone 0931051975 Đặt Mua
0974240115 1.400.000 sim so dep Viettel 0974240115 Đặt Mua
0901091973 2.900.000 sim so dep Mobifone 0901091973 Đặt Mua
0976030689 1.300.000 sim so dep Viettel 0976030689 Đặt Mua
0973080301 1.800.000 sim so dep Viettel 0973080301 Đặt Mua
0927021968 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0927021968 Đặt Mua
0979121285 1.200.000 sim so dep Viettel 0979121285 Đặt Mua
0925091993 2.900.000 sim so dep Vietnamobile 0925091993 Đặt Mua
0928300573 1.000.000 sim so dep Vietnamobile 0928300573 Đặt Mua
0943240860 1.400.000 sim so dep Vinaphone 0943240860 Đặt Mua
0992200118 1.000.000 sim so dep Beeline 0992200118 Đặt Mua
0903031996 2.300.000 sim so dep Mobifone 0903031996 Đặt Mua
0908111985 2.100.000 sim so dep Mobifone 0908111985 Đặt Mua
0971141269 1.400.000 sim so dep Viettel 0971141269 Đặt Mua
0904022008 2.200.000 sim so dep Mobifone 0904022008 Đặt Mua
0982041115 1.400.000 sim so dep Viettel 0982041115 Đặt Mua
0959271213 1.700.000 sim so dep Sfone 0959271213 Đặt Mua
0907121971 2.200.000 sim so dep Mobifone 0907121971 Đặt Mua
0914081974 2.800.000 sim so dep Vinaphone 0914081974 Đặt Mua
0926071993 2.700.000 sim so dep Vietnamobile 0926071993 Đặt Mua
0947110800 1.100.000 sim so dep Vinaphone 0947110800 Đặt Mua
0912111995 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0912111995 Đặt Mua
0956220914 1.200.000 sim so dep Sfone 0956220914 Đặt Mua
0935040706 1.400.000 sim so dep Mobifone 0935040706 Đặt Mua
0918121983 2.200.000 sim so dep Vinaphone 0918121983 Đặt Mua
0917111999 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0917111999 Đặt Mua
0909180761 1.800.000 sim so dep Mobifone 0909180761 Đặt Mua
0922051984 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0922051984 Đặt Mua
0904091267 1.900.000 sim so dep Mobifone 0904091267 Đặt Mua
0928081990 2.800.000 sim so dep Vietnamobile 0928081990 Đặt Mua
0929082010 2.800.000 sim so dep Vietnamobile 0929082010 Đặt Mua
0919041987 2.400.000 sim so dep Vinaphone 0919041987 Đặt Mua
0906051967 2.500.000 sim so dep Mobifone 0906051967 Đặt Mua
0992301002 1.000.000 sim so dep Beeline 0992301002 Đặt Mua
0954090687 1.900.000 sim so dep Sfone 0954090687 Đặt Mua
0945201287 1.000.000 sim so dep Vinaphone 0945201287 Đặt Mua
0968110663 1.100.000 sim so dep Viettel 0968110663 Đặt Mua
0928011976 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0928011976 Đặt Mua
0933130763 1.300.000 sim so dep Mobifone 0933130763 Đặt Mua
0909081993 2.800.000 sim so dep Mobifone 0909081993 Đặt Mua
0904081991 2.800.000 sim so dep Mobifone 0904081991 Đặt Mua
0904091991 2.900.000 sim so dep Mobifone 0904091991 Đặt Mua
0906121965 2.200.000 sim so dep Mobifone 0906121965 Đặt Mua
0913111991 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0913111991 Đặt Mua
0904011977 2.100.000 sim so dep Mobifone 0904011977 Đặt Mua
0904101990 2.000.000 sim so dep Mobifone 0904101990 Đặt Mua
0904062012 2.600.000 sim so dep Mobifone 0904062012 Đặt Mua
0911020782 1.200.000 sim so dep Vinaphone 0911020782 Đặt Mua
0913220418 1.200.000 sim so dep Vinaphone 0913220418 Đặt Mua
0905072011 2.700.000 sim so dep Mobifone 0905072011 Đặt Mua
0955120792 1.200.000 sim so dep Sfone 0955120792 Đặt Mua
0915020971 1.200.000 sim so dep Vinaphone 0915020971 Đặt Mua
0918011962 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0918011962 Đặt Mua
0973180596 1.800.000 sim so dep Viettel 0973180596 Đặt Mua
0938310188 1.100.000 sim so dep Mobifone 0938310188 Đặt Mua
0929042006 2.400.000 sim so dep Vietnamobile 0929042006 Đặt Mua
0933260377 1.600.000 sim so dep Mobifone 0933260377 Đặt Mua
0963030409 1.300.000 sim so dep Viettel 0963030409 Đặt Mua
0922101989 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0922101989 Đặt Mua
0943041173 1.400.000 sim so dep Vinaphone 0943041173 Đặt Mua
0915012015 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0915012015 Đặt Mua
0914250380 1.500.000 sim so dep Vinaphone 0914250380 Đặt Mua
0961100487 1.000.000 sim so dep Viettel 0961100487 Đặt Mua
0935300115 1.000.000 sim so dep Mobifone 0935300115 Đặt Mua
0915030976 1.300.000 sim so dep Vinaphone 0915030976 Đặt Mua
0920121986 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0920121986 Đặt Mua
0930091966 2.900.000 sim so dep Mobifone 0930091966 Đặt Mua
0945290202 1.900.000 sim so dep Vinaphone 0945290202 Đặt Mua
0983220667 1.200.000 sim so dep Viettel 0983220667 Đặt Mua
0929122004 2.200.000 sim so dep Vietnamobile 0929122004 Đặt Mua
0908021987 2.200.000 sim so dep Mobifone 0908021987 Đặt Mua
0911092003 2.900.000 sim so dep Vinaphone 0911092003 Đặt Mua
0921082017 2.800.000 sim so dep Vietnamobile 0921082017 Đặt Mua
0909071994 2.700.000 sim so dep Mobifone 0909071994 Đặt Mua
0922210271 1.100.000 sim so dep Vietnamobile 0922210271 Đặt Mua
0921011977 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0921011977 Đặt Mua
0926011962 2.100.000 sim so dep Vietnamobile 0926011962 Đặt Mua
0916032013 2.300.000 sim so dep Vinaphone 0916032013 Đặt Mua
0931051998 2.500.000 sim so dep Mobifone 0931051998 Đặt Mua
0946120171 1.200.000 sim so dep Vinaphone 0946120171 Đặt Mua
0931111964 2.100.000 sim so dep Mobifone 0931111964 Đặt Mua
0931021198 1.200.000 sim so dep Mobifone 0931021198 Đặt Mua
0923130492 1.300.000 sim so dep Vietnamobile 0923130492 Đặt Mua
0915051195 1.500.000 sim so dep Vinaphone 0915051195 Đặt Mua
0918112009 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0918112009 Đặt Mua
0929102014 2.000.000 sim so dep Vietnamobile 0929102014 Đặt Mua
0928051990 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0928051990 Đặt Mua
0901061969 2.600.000 sim so dep Mobifone 0901061969 Đặt Mua
0926032011 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0926032011 Đặt Mua
0916011973 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0916011973 Đặt Mua
0948190809 1.900.000 sim so dep Vinaphone 0948190809 Đặt Mua
0910051972 2.500.000 sim so dep Vinaphone 0910051972 Đặt Mua
0910011978 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0910011978 Đặt Mua
0917011999 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0917011999 Đặt Mua
0906012015 2.100.000 sim so dep Mobifone 0906012015 Đặt Mua
0928031972 2.300.000 sim so dep Vietnamobile 0928031972 Đặt Mua
0915111978 2.100.000 sim so dep Vinaphone 0915111978 Đặt Mua
0943241215 1.400.000 sim so dep Vinaphone 0943241215 Đặt Mua
0979210982 1.100.000 sim so dep Viettel 0979210982 Đặt Mua
0931250263 1.500.000 sim so dep Mobifone 0931250263 Đặt Mua
0965080503 1.800.000 sim so dep Viettel 0965080503 Đặt Mua
0938281299 1.800.000 sim so dep Mobifone 0938281299 Đặt Mua
0910081978 2.800.000 sim so dep Vinaphone 0910081978 Đặt Mua
0903082011 2.800.000 sim so dep Mobifone 0903082011 Đặt Mua
0920101205 1.000.000 sim so dep Vietnamobile 0920101205 Đặt Mua
0955141078 1.400.000 sim so dep Sfone 0955141078 Đặt Mua
0949300410 1.000.000 sim so dep Vinaphone 0949300410 Đặt Mua
0932151284 1.500.000 sim so dep Mobifone 0932151284 Đặt Mua
0900310665 1.100.000 sim so dep Mobifone 0900310665 Đặt Mua
0927051973 2.500.000 sim so dep Vietnamobile 0927051973 Đặt Mua
0910220482 1.200.000 sim so dep Vinaphone 0910220482 Đặt Mua
0922071978 2.700.000 sim so dep Vietnamobile 0922071978 Đặt Mua
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SOVIPDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SOVIPDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SOVIPDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 0888.68.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SOVIPDEP.COM giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SOVIPDEP.COM , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SOVIPDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SOVIPDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SOVIPDEP.COM mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SOVIPDEP.COM
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333